Card Linked Marketing

Animació per cardlytics.com

Il·lustració: Luci Gutiérrez
Guió i creativitat: Brand Culture

Data: setembre 2013
Client: Brand Culture
Tècnica: Animació 2D
Format: Full HD
Durada: 1′ 43”
nueveojos: Animació i so